เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104637
หมายเลขทรัพยากรi00250708
บาร์โค้ดARIT00014791
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า24 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0