เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109821
หมายเลขทรัพยากรi00251025
บาร์โค้ดARIT00014704
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า7 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0