เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109822
หมายเลขทรัพยากรi00251012
บาร์โค้ดARIT00014700
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า6 Nov 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0