เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109911
หมายเลขทรัพยากรi00250374
บาร์โค้ดARIT00014464
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า10 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0