เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109908
หมายเลขทรัพยากรi00250368
บาร์โค้ดARIT00014461
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า10 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม1