เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109903
หมายเลขทรัพยากรi00250362
บาร์โค้ดARIT00014456
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บบทคัดย่อ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า10 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0