เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109871
หมายเลขทรัพยากรi00250297
บาร์โค้ดARIT00014425
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า5 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0