เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109869
หมายเลขทรัพยากรi00250288
บาร์โค้ดARIT00014421
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า5 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0