เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109858
หมายเลขทรัพยากรi00250242
บาร์โค้ดARIT00014402
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Oct 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0