เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109630
หมายเลขทรัพยากรi00249701
บาร์โค้ดARIT00014327
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0