เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109599
หมายเลขทรัพยากรi00249651
บาร์โค้ดARIT00014305
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0