เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107262
หมายเลขทรัพยากรi00249537
บาร์โค้ดARIT00014169
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า31 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4