เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107642
หมายเลขทรัพยากรi00249418
บาร์โค้ดARIT00014137
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า23 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2