เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107258
หมายเลขทรัพยากรi00249373
บาร์โค้ดARIT00014127
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า21 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม6