เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109017
หมายเลขทรัพยากรi00248394
บาร์โค้ดARIT00013623
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอุตรดิตถ์
วันที่นำเข้า21 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0