เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109015
หมายเลขทรัพยากรi00248381
บาร์โค้ดARIT00013611
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า20 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0