เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108813
หมายเลขทรัพยากรi00248000
บาร์โค้ดARIT00013380
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0