เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108812
หมายเลขทรัพยากรi00247988
บาร์โค้ดARIT00013372
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2