เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109046
หมายเลขทรัพยากรi00248444
บาร์โค้ดARIT00013100
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า22 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0