เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00109046
หมายเลขทรัพยากรi00248443
บาร์โค้ดARIT00013099
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า22 Jun 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0