เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108481
หมายเลขทรัพยากรi00247256
บาร์โค้ดARIT00013041
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0