เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108481
หมายเลขทรัพยากรi00247255
บาร์โค้ดARIT00013040
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 Apr 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0