เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108097
หมายเลขทรัพยากรi00246240
บาร์โค้ดARIT00012627
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า6 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0