เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108068
หมายเลขทรัพยากรi00246179
บาร์โค้ดARIT00012607
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3