เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108067
หมายเลขทรัพยากรi00246177
บาร์โค้ดARIT00012605
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0