เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00108066
หมายเลขทรัพยากรi00246175
บาร์โค้ดARIT00012603
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Mar 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0