เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107632
หมายเลขทรัพยากรi00245054
บาร์โค้ดARIT00012283
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0