เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107615
หมายเลขทรัพยากรi00245025
บาร์โค้ดARIT00012277
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0