เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107584
หมายเลขทรัพยากรi00244965
บาร์โค้ดARIT00012249
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0