เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107582
หมายเลขทรัพยากรi00244962
บาร์โค้ดARIT00012246
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า5 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม4