เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107571
หมายเลขทรัพยากรi00244941
บาร์โค้ดARIT00012232
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า2 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม2