เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107571
หมายเลขทรัพยากรi00244940
บาร์โค้ดARIT00012231
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า2 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม3