เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107760
หมายเลขทรัพยากรi00245341
บาร์โค้ดARIT00012053
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0