เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107730
หมายเลขทรัพยากรi00245270
บาร์โค้ดARIT00012048
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า12 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0