เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107558
หมายเลขทรัพยากรi00244885
บาร์โค้ดARIT00011986
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสืออ้างอิง (ภาษาไทย) อาคาร 1 ชั้น 2
วันที่นำเข้า2 Feb 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0