เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107000
หมายเลขทรัพยากรi00243566
บาร์โค้ดARIT00011384
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0