เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00107025
หมายเลขทรัพยากรi00243611
บาร์โค้ดARIT00010942
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า11 Jan 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0