เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106726
หมายเลขทรัพยากรi00242912
บาร์โค้ดARIT00010692
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า12 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0