เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102068
หมายเลขทรัพยากรi00242360
บาร์โค้ดARIT00010535
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า27 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0