เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102068
หมายเลขทรัพยากรi00242358
บาร์โค้ดARIT00010533
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า27 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0