เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106676
หมายเลขทรัพยากรi00242738
บาร์โค้ดARIT00010430
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า4 Dec 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0