เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104796
หมายเลขทรัพยากรi00240367
บาร์โค้ดARIT00009889
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า19 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0