เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104796
หมายเลขทรัพยากรi00240366
บาร์โค้ดARIT00009888
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บปริญญานิพนธ์ อาคาร 2 ชั้น 5
วันที่นำเข้า19 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0