เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106363
หมายเลขทรัพยากรi00241018
บาร์โค้ดARIT00009609
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า7 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0