เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106137
หมายเลขทรัพยากรi00240129
บาร์โค้ดARIT00009492
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0