เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106104
หมายเลขทรัพยากรi00239976
บาร์โค้ดARIT00009431
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0