เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106104
หมายเลขทรัพยากรi00239978
บาร์โค้ดARIT00009430
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0