เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106105
หมายเลขทรัพยากรi00239980
บาร์โค้ดARIT00009429
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 4
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0