เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00106128
หมายเลขทรัพยากรi00240085
บาร์โค้ดARIT00009423
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า11 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1