เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00018003
หมายเลขทรัพยากรi00239696
บาร์โค้ดARIT00009084
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) อาคาร 2 ชั้น 3
วันที่นำเข้า6 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0